അങ്ങനെ ഒരു Full face of makeup using Nykaa products! Green eyes makeup|മലയാളം ||Malayali youtuber||

അങ്ങനെ ഒരു Full face of makeup using Nykaa products! Green eyes makeup|മലയാളം ||Malayali youtuber||

Download app here: https://prple.in/ej8DY
Good Vibes Age Defying Serum – 20% Vitamin C (10 ml)
https://mlpl.link/tPnDy
Good Vibes Under Eye Serum – Cucumber and Lemon (10 ml) https://mlpl.link/TTCfN
Plum Green Tea Alcohol-Free Toner (200 ml) https://mlpl.link/j4ug4

Flat 50% off on coupon code – FIRE50

Sorry tto, ee video alpam length koodi…ella productsinteyum performance oppam explain cheyunna karanamaanu tto…
Foundation update: foundation lasted for 6 hours.. edakki oru touch up vendi vannu tto…
Products
Nykaa glamoureyes eyeliner Jade Jinx 03
https://nykaa.ly/P_158666
Nykaa get cheeky blush duo Brazilian bombshell 01 https://nykaa.ly/P_251229
Nykaa black magic liquid eye liner Super black 01
https://nykaa.ly/P_81753
Nykaa skinshield anti pollution desert honey 09
https://nykaa.ly/P_460505
Nykaa glow getter highlighting and Illuminating Duo
https://nykaa.ly/P_248365
Nykaa brow chika Wow eyebrow pencil
https://nykaa.ly/P_158669
Nykaa skingenius perfecting and hydrating matte powder Warm honey 03
https://nykaa.ly/P_139822
Nykaa Eyem BLACK kajal eyeliner with free sharpener
https://nykaa.ly/P_92042
Nykaa so matte! mini lipstick caramel margharita
https://nykaa.ly/P_461911
Nykaa prep me up! Face primer
https://nykaa.ly/P_473981
Nykaa serial kisser lipbalm raspberry
https://nykaa.ly/P_422905

contact [email protected]
Instagram urbeaitifull_rinsy
Facebook Ur beautifull

#nonsponsoredvideoofnykaa #urbeautifull #urbeautiful #fullfaceofmakeupusingnykaa #nykaamakeup #greeneyemakeup #nykaamakeup review #nykaamakeupmalayalamreview